37 – Moederdag

Moederdag is een complexe en betekenisvolle dag, vooral wanneer je moeder te maken heeft met dementie. Het is een periode waarin je op verschillende manieren ermee wordt geconfronteerd: reclameboodschappen, sociale media-uitingen en gesprekken met anderen die enthousiast praten over Moederdag. Voor jou als kind kan dit een mix van emoties oproepen. 

Deze dag roept herinneringen op aan de sterke band die je met je moeder had voordat dementie haar leven beïnvloedde. Het kan een pijnlijk besef zijn dat de moeder van vroeger niet meer dezelfde is. De herinneringen aan vroegere Moederdagen kunnen zowel troostend als verdrietig zijn, omdat je beseft dat deze momenten moeilijker te herbeleven zijn. 

Moederdag met een moeder die dementie heeft, kan uitdagend zijn, maar het biedt ook de mogelijkheid om de liefde en zorgzaamheid te tonen die jullie band altijd heeft gekenmerkt. Het gaat niet om perfectie, maar om het koesteren van de momenten van verbinding en genegenheid die nog steeds mogelijk zijn, zelfs te midden van de complexiteit van dementie. Daarom namen we deze aflevering op. Veel luisterplezier.